Şifresini unutan öğrencilerin Öğrenci Kimlik Kartı ile Enformatik Bölüm Sekreterliği'ne başvurması gerekmektedir. (M4 Bloğu Zemin Kat)

Skip course categories

Course categories